MİLLİ VE YERLİ GÖRÜŞ 9 IŞIK

28.08.2021 05:34

MİLLİ VE YERLİ GÖRÜŞ 9 IŞIKDevleti anlamak ile MHP veya Ülkücü hareketi anlamak eş değerdedir.Bu anlayış Rahmetli BAŞBUĞ ve devamında Lider Dr.Devlet Bahçeli bey ile vücut bulmuştur. Çünkü bu şahsiyetlerin koyduğu ölçülerde KARŞILIKSIZ sevgi vardır.  Fikirleri gizli değildir.Seneler önce kaleme alınmış,kamuya açılmış beşeri görüş 9 Işıktır.Lider odur ki tehlikeyi önceden hissederek tedbir alması gerektiğini bilendir.

Devlet olabilmek için önce bir toprak parçası, sonra üzerinde yaşayacak insan topluluğu ve insanların da bağımsız olması gerekir.

Devletini kuran insanların o toprak üzerinde özgürce yaşamaları için ihtiyaçlarını giderecek kurum ve kuruluşlar gerekir.

Devlet;Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir milletin oluşturduğu tüzel yapıdır.

Otorite ise devlet olabilmek için önemli bir unsurdur.Otorite de idari mekanizmada ki kurumlarla ve kuruluşlarla sağlanır.Ordu,kolluk kuvvetleri, eğitim,sağlık,sanayi,tarım vb.Devlet içinde sistemin adaletli ve adil olabilmesi için kuvvetler arası oto kontrolün sağlanması gerekir.Bu da kuvvetler ayrılığı, egemenlik yetkisinin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını gösteren yapılanmadır.YASAMA,YARGI,YÜRÜTME.

Bu yapılanma 16 Nisan 2016 halk oylaması ile son halini almıştır.Bu halk oylamasının mimarı sayın Dr.Devlet BAHÇELİ beyefendidir.Önceki yıllarda tartışmaları yapılan anayasa değişikliği konuları ,Türkiye Cumhuriyetinin omurgasını yıkmakla eşdeğerlilik arz etmekteydi.Son halk oylaması ile Türk vatanının,Türk Milletinin,Türk Bayrağının,Türk Dilinin ve Türkiye cumhuriyeti Devletinin sınırlarının korunması sağlanmıştır.

Son yıllardaki sıkıntıların hemen hemen hepsi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Halk oylamasından destek almaktadır.Devletin yargısı bölücü örgütlerce kuşatılmış.15 Temmuz kalkışması sonucu yargının;Türk Milleti ve devleti adına sağlıklı ve hızlı karar vermesini sekteye uğratmaktadır.2010 yılı halk oylamasına evet diyerek geçit verenlerin vicdanlarına bırakıyoruz.Okumadan sandığa gidilince sonuçlarına bütün millet katlanacaktır.Bu yaklaşım ile lütfen okumadan bilgi sahibi olmadan hiçbir eylemde bulunulmamalı derim.

Devlet adamlığı da tam burada ifadesini buluyor.Sayın Dr.Devlet Bahçeli her medya görüntüsünde kitaplar içinde görülüyor.Yazılı metin olmadan konuşmuyor.Ülkü Ocaklarında ki gençliğe ve bütün Türk gençliğine ilim bilim yolunda birbirleriyle yarışmalarını tavsiye etmektedir.Yüce dinimiz İslamın ilk emri oku olduğunu da düşünürsek tavsiye edilen HAK’tır.İslamın köklü bir ölçüsü de Ahlaktır.Güzel Ahlak Peygamberimizin uyduğu uyguladığı bir hayat tarzıdır.

Türk Milliyetçiliğinin,Ülkücülüğün fikir babası Rahmetli BAŞBUĞ da 9 IŞIK fikir kitabında ahlakçılığı çok açık bir şekilde ifade etmiştir.9 IŞIK her siyasetçinin, kamu da görevli olan yöneticilerin okuması yorumlaması gereken bir başucu kitabı olmalıdır. Devlette yetkili olsam ders kitabı olarak okunmasını sağlardım. Son günlerde her alanda YERLİ/MİLLİ ifadelerini sıkça duymaktayız.Bu kitaptaki yol ve yöntemlerin her biri YERLİ ve MİLLİDİR:En yakın bir kitapçıdan alıp okumanızı tavsiye ederim.

KİTABIN ANA KONULARI: Milliyetçilik,Ülkücülük,Ahlakçılık,İlimcilik,Toplumculuk,Köycülük,Hürriyet ve Şahsiyetçilik,Gelişmecilik ve Halkçılık,Endüstricilik ve Teknikçilik.

TİCARET SEKTÖRÜ YAPILANMASI:Devlet sektörü,Millet sektörü,Özel sektör.

TBMM ÜYELİKLERİNİN YAPILANMASI:Bu çatıda bulunacak kişilerin tespitinde altı (6) sosyal dilimden insanların görev almalarının önünün açılması (Memur temsilcisi,İşçi temsilcisi,Köylü temsilcisi,Serbest Meslek temsilcisi, İşveren temsilcisi,Esnaf temsilcisi) gerekmektedir.Adil ve adalet istiyorsak bu oluşum mutlaka sağlanmalıdır.

Rahmetli Başbuğ bu görüşlerin millete hizmet de kullanılabilmesi için siyaset sahasının kullanılması gerektiğine karar vererek Milliyetçi Hareket Partisini hayata geçirmiştir.MHP’nin bugünkü lideri sayın BAHÇELİ de 9 ışığı yorumlayarak devletin kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilmesi mücadelesini vermektedir.Anadolu coğrafyası zordur.Bu coğrafya da yaşamak da daha zordur.Yer altı zenginliklerimiz emperyalistlerin ağızlarının sularını akıtmaktadır. Türk gençleri huzur ve mutluluk için çok okuyun,çok çalışın.Türk gibi yaşayacağımız günleri görmek umuduyla.    Emir ŞENOL